Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Door de aanmelding bij een activiteit van Pluk je feestje, verklaart de klant dat deze akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden welke hieronder staan beschreven.

 • Het kinderfeestje of de workshop is pas definitief na een bevestiging van Pluk je feestje, gevolgd door een betaling.
 • Pluk je feestje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een kinderfeestje of workshop. Wij adviseren voor workshops waar gewerkt wordt met knutselmateriaal zelf rekening te houden met de kledingkeuze.
 • Pluk je feestje gebruikt gemaakte foto’s voor eigen doeleinden zoals bijvoorbeeld het plaatsen op een website. Mocht dit niet gewenst zijn graag aangeven zodat wij hier rekening mee houden.
 • Pluk je feestje heeft het recht om tussentijds de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
 • Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Pluk je feestje. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • U dient voor een workshop op locatie en kinderfeest altijd voor tenminste 6 personen te betalen.
 • Voor workshops/feestjes die door een calamiteit afgezegd worden (dit geldt voor beide kanten) is het mogelijk een andere datum te kiezen.
 • Bij annulering van een workshop/feestje op de dag zelf krijgt u geen geld retour. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  -U haalt deze workshop in op een andere datum.
  -U ontvangt een tegoedbon.
 • Bent u zonder afmelding niet aanwezig tijdens een workshop/feestje dan vervallen bovenstaande voorwaarden.